Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Houd niet-integer gedrag continu op de agenda

Houd niet-integer gedrag continu op de agenda

Hoe denken medewerkers van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over het integriteitsklimaat in het integriteitsbeleid van hun organisaties? En hoe vaak nemen ze niet-integer gedrag waar? Dat laatste gebeurt maar weinig, stelt Zeger van der Wal (Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden).

Van der Wal schreef er het essay ‘Integriteit bij de overheid: een sfeerimpressie’ over. Hij baseert zich daarin opde resultaten van het WERKonderzoek 2019. Waar mogelijk maakt hij vergelijkingen met de resultaten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2016,waarin aan een vergelijkbare populatie deels dezelfdevragen zijn gesteld.

Zeger van der Wal

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Uitgelicht

Achtergrond

Artikelen

Over dit thema

Het WERKcongres is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt georganiseerd door ICTU, InternetSpiegel (kennis- en uitvoeringspartner). Het congres richt zich op leidinggevenden en beleidsmakers op het gebied van arbeid en organisatie in de publieke sector.

Centraal staan de belangrijkste resultaten van het WERKonderzoek en andere toonaangevende studies over werken in en aan overheidsorganisaties. Het WERKonderzoek is de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek. Het WERKonderzoek is in 2019 in samenwerking met het CBS onder bijna 100.000 ambtenaren afgenomen.