Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Werkbeleving

Werkbeleving

Om een organisatie goed te laten presteren doet het ertoe hoe je met medewerkers omgaat. Mensen met werkplezier leveren namelijk betere prestaties. Daarom is Goed Werkgeverschap van belang.

Medewerkers bepalen het resultaat in dienstverlenende organisaties. Dat geldt zeker voor de publieke sector. De medewerkers doen immers het werk, niet systemen of machines. Zij staan voor de klas, houden de inbreker aan, verstrekken de vergunning, schrijven de innovatieve beleidsnotitie, halen het straatvuil op en wassen de bejaarde. Sterker nog: medewerkers staan niet centraal in een organisatie, zij zijn een organisatie. Zij zijn de cruciale schakels.

Foto: Marcel Vogel

Medewerkers met werkplezier leveren betere prestaties. De verantwoordelijkheid hiervoor berust niet alleen bij de werkgever. Ook de medewerker zelf heeft de plicht tot ‘goed werknemerschap', maar managers kunnen wel zorgen voor de condities waaronder medewerkers goed kunnen presteren.

Op deze pagina staat informatie die kan helpen om goed werkgeverschap vorm te geven. De basis hiervoor is het perspectief van de medewerkers: wat is hun beleving van de gang van zaken in een organisatie en wat bepaalt hoe zij optimaal kunnen presteren?

Het ministerie van BZK beschikt over drie bronnen om deze inzichten in de werkbeleving van werknemers in de publieke sector te verkrijgen. Deze drie bronnen zijn het InternetSpiegel medewerkeronderzoek, het Flitspanel en het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek. Het beheer van deze instrumenten ondergebracht bij het ICTU-programma InternetSpiegel.

Op deze themapagina vindt u veel resultaten van het laatste Personeelsonderzoek (uitgevoerd in 2016).

Uitgelicht

Achtergrond

Rapporten en publicaties

Websites

Verdere informatie

Bevlogen & betrokken

Tevredenheid

Regeldruk en -ruimte

Public service motivation

Werkdruk

Ontwikkeling

Over dit thema

In opdracht van het ministerie van BZK zijn er verschillende vormen van structureel belevingsonderzoek onder werknemers in de publieke sector. Deze vormen van belevingsonderzoek hebben tot doel om het ministerie van BZK vanuit haar coördinerende werkgeversfunctie van informatie te voorzien over hoe ambtenaren aankijken tegen diverse aspecten van hun werk. Daarnaast heeft het InternetSpiegel medewerkeronderzoek tot doel om organisaties gerichte inzichten te bieden ten aanzien van goed werkgeverschap in de eigen organisatie. Door de drie informatiebronnen (InternetSpiegel medewerkeronderzoek, Flitspanel en Personeels- en Mobiliteitsonderzoek) beschikt het ministerie over informatie op individueel, team-, organisatie- en sectoraal niveau.