Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Topinkomens

Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt. Uitgebreide informatie over de WNT is te vinden op www.topinkomens.nl.

Deze themapagina ontsluit kennis en informatie over de uitvoering en effecten van de WNT vanuit twee bronnen: de WNT-jaarrapportage en de eerste integrale evaluatie van de WNT.

In de WNT is geregeld dat alle instellingen die onder de wet vallen zowel in hun jaarrekening als digitaal bezoldigingsgegevens moeten rapporteren. De WNT-jaarrapportage wordt op grond van die gegevens opgesteld en bestaat uit de WNT-jaaranalyse en het WNT-overzicht. De WNT-jaaranalyse geeft een nadere duiding van de bezoldigingsgegevens. Het WNT-overzicht bevat het wettelijk verplichte overzicht van bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de norm, uitzonderingen, overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat dit overzicht alleen de bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de toepasselijke norm weergeeft. Het overzicht geeft hiermee geen totaalbeeld van de inkomens in de publieke en semipublieke sectoren en instellingen. Voor enkele instellingen was het bezoldigingsmaximum onbekend. Voor hen is voor het opstellen van de overzichten uitgegaan van het laagste maximum uit de toepasselijke ministeriële regeling. Deze instellingen zijn met een * gearceerd.

In 2015 heeft de eerste integrale evaluatie van de wet plaatsgevonden, conform artikel 7.2 van de wet. De evaluatie heeft betrekking op alle kernonderdelen van de wet, de wijze waarop deze worden uitgevoerd en de effecten van de wet in de praktijk. Aan de evaluatie liggen zes onafhankelijk uitgevoerde deelonderzoeken ten grondslag. De bevindingen uit deze deelonderzoeken zijn gebundeld in een overkoepelend evaluatierapport.

 

Uitgelicht

Achtergrond

Websites

Rapporten en publicaties

Wetsevaluatie WNT 2016-2020