Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Inwoners van Nederland

Inwoners van Nederland

Goed openbaar bestuur staat in dienst van de inwoners van Nederland. Maar wie zijn dat eigenlijk? Wat hebben ze met elkaar gemeen? En waarin verschillen zij van elkaar? Dit laatste is misschien wel de hamvraag van deze tijd. Een tijd waarin de verschillen tussen bevolkingsgroepen, tussen stad en platteland en binnen stedelijke gebieden toenemen en de kansenongelijkheid in de media breed wordt besproken.

Afbeelding bij Inwoners van Nederland

In 2019 gaf 87% van de mensen in Nederland het leven een 7 of hoger. Hiermee staat Nederland op nummer 1 van zestien Europese landen*. De tevredenheid met het leven is de laatste tien jaar stabiel gebleven.

Gemiddeld zijn inwoners van Europa tevreden het hun leven**. Zij geven deze tevredenheid van het leven een 7,3. Het meest tevreden zijn inwoners in de Scandinavische landen (rond de 8,0). Het minst tevreden zijn inwoners van Baltische landen (rond de 6,0).

Maar niet iedereen is even tevreden: jongeren (25 tot 35 jaar) zijn minder tevreden dan ouderen (65 tot 75 jaar). Laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond beoordelen hun kwaliteit van leven lager dan hoogopgeleiden en mensen met een Nederlandse achtergrond***. In vergelijking tot andere landen in Europa is dit gegeven bijzonder: in de meeste landen geldt hoe jonger, hoe meer tevreden met het leven**.

*CBS Monitor Brede Welvaart 2020.

**Eurostat 2018, Quality of life indicators – overall experience of life.

***CBS Monitor Brede Welvaart 2020.

Uitgelicht

Verdere informatie

Welvaart

Demografie

Sociaal-cultureel