Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Interbestuurlijke samenwerking

Interbestuurlijke samenwerking

Het kabinet Rutte-III zette in zijn regeerakkoord van oktober 2017 de schijnwerper op de regio. Het kabinet wilde niet inzetten op grootschalige structuurveranderingen in het binnenlands bestuur (bijvoorbeeld de vorming van landsdelen of van een grootstedelijke bestuurslaag), maar legde stevig de nadruk op “de regio” en “regionale afspraken”, op tal van beleidsterreinen.

Afbeelding bij Interbestuurlijke samenwerking

Decentrale overheden stellen zichzelf – impliciet of expliciet – tot doel om een zo hoog mogelijke brede welvaart voor hun inwoners te realiseren. De opgaven die volgen uit dit streven, verschillen echter van regio tot regio. Daarbij valt op dat er veelal sprake is van gespiegelde maatschappelijke opgaven: in economisch bruisende gebieden doen zich problemen voor ten aanzien van woningschaarste, luchtkwaliteit, lerarentekort en haperende sociale cohesie, terwijl in gebieden waar de economische ontwikkeling achterblijft er juist sprake is van een groot woningaanbod, schone lucht, voldoende leraren in relatie tot het aantal leerlingen en een sterkere sociale cohesie. Kijkend naar de kaart van Nederland ontstaat er zo een beeld van gespiegelde maatschappelijke opgaven.

Uitgelicht

Verdere informatie

Bestuurlijke Regionale Ecosystemen (BRE's)