Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Het openbaar bestuur in functie: Waterschappen

Het openbaar bestuur in functie: Waterschappen

De 21 waterschappen in ons land zorgen voor de bescherming tegen water, voor droge voeten, voor voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater, voor de muskus- en beverrattenbestrijding en voor de zuivering van afvalwater.

In tegenstelling tot Rijk, provincies en gemeenten hebben de waterschappen een wettelijk beperkte, specifieke opdracht, op grond van de Grondwet en Waterschapswet. De taken van de waterschappen zijn in ons laaggelegen, waterrijke land zo belangrijk, dat zij bij een aparte overheid zijn neergelegd.

Afbeelding bij Het openbaar bestuur in functie: Waterschappen

De waterschappen hebben drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Anders dan de gemeenten en provincies, die een duaal bestel kennen, hebben de waterschappen een monistische bestuursvorm: bij de waterschappen zijn de leden van het dagelijks bestuur ook lid van het algemeen bestuur. Alleen voor de voorzitter en in uitzonderlijke gevallen leden van het dagelijks bestuur die ‘van buiten het algemeen bestuur worden benoemd’, geldt dit niet. De voorzitter is wél lid van het dagelijks bestuur, maar niet van het algemeen bestuur.

Uitgelicht

Verdere informatie

Rekrutering

De financiën van de waterschappen