Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Waterschappen

Waterschappen

De waterschappen hebben tien jaar geleden het proces van fusies en schaalvergroting afgerond. Met nog één fusie in het vooruitzicht staan 22 waterschappen voor de taak Nederlanders te beschermen tegen water en de zorg voor onder andere voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater.

Afbeelding bij Waterschappen

In het algemeen bestuur van de waterschappen zitten tussen achttien en dertig vertegenwoordigers van inwoners, agrariërs, overige ondernemers en bos- en natuurterreinbeheerders. Het inwonersaandeel is in de laatste jaren gestegen tot bijna drie kwart. Naast het algemeen het bestuur van de waterschappen is er een een dagelijks bestuur en een voorzitter.

Een waterschap bekostigt zijn taakuitoefening bijna volledig door het heffen van eigen belastingen. Waterschappen investeren doorlopend in waterkeringen, waterlopen, gemalen, zuiveringsinstallaties en andere waterwerken. Veranderende weersomstandigheden, zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting en aangescherpte (Europese) milieunormen zorgen voor volle investeringsagenda’s bij de waterschappen.

 

Uitgelicht

Verdere informatie

Aantal en omvang

Algemeen bestuur

Dagelijks Bestuur

Financiën