Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Gemeenten

Gemeenten

Rond het thema ‘Gemeenten en hun inwoners’ zijn twee trends in Nederland zichtbaar. Eén daarvan is het proces van bestuurlijke schaalvergroting door gemeentelijke herindelingen en intensieve samenwerking op het regionaal niveau en de andere is de demografische transitie. Wat we zien, is een daling van het aantal gemeenten, de voortzetting van vergrijzing en individualisering en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Afbeelding bij Gemeenten

Als we kijken naar het onderwerp ‘Gemeenten en hun bestuurders’ is het proces van bestuurlijke schaalvergroting te zien aan een geleidelijke daling van het aantal gemeenteraadsleden en wethouders. De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders weerspiegelen de bevolking in die zin dat de leden en wethouders een uiteenlopende maatschappelijke en economische achtergrond hebben. De gemeenteraden en colleges zijn echter eenzijdiger wat betreft de persoonskenmerken van hun leden: het profiel ‘hoogopgeleid, man en met een Nederlandse achtergrond’ voert nog steeds de boventoon.

De grootste inkomstenbron voor gemeenten is het Rijk. Het gemeentefonds is, sinds de decentralisatie in het sociale domein, goed voor de helft van de financiële middelen van de lokale overheid. Gemeenten geven op dit moment het meeste geld uit aan de gedecentraliseerde taken in het sociale domein: werk/inkomen, jeugd en maatschappelijke ondersteuning.

 

Uitgelicht

Verdere informatie

Aantal en omvang

Raadsleden

Wethouders

Burgemeesters

Bestuurswisselingen

Financiën