Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Staat van het Bestuur 2016

Staat van het Bestuur 2016

Het decentraal bestuur staat dicht bij de burgers. Mensen gaan naar hun gemeenten voor hun rijbewijs, huwelijk, bouwvergunning, bijstand of andere diensten. Zij hebben veelvuldig online contact voor afspraken maken, vragen stellen, klachten indienen, et cetera. Provincies, gemeenten en waterschappen voeren ook rijksbeleid uit (medebewind) op diverse terreinen. Denk bijvoorbeeld aan natuurbeheer, mobiliteit, jeugdzorg en vluchtelingenopvang. Een goed functioneren van het decentrale bestuur is dus belangrijk voor ons allen.

Afbeelding bij Staat van het Bestuur 2016

Met de Staat van het Bestuur 2016 wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzicht bieden in de ontwikkelingen bij het decentraal bestuur. Door deze ontwikkelingen te volgen en periodiek een stand van zaken te geven, worden trends zichtbaar. Hiermee kan de beleidsvorming worden onderbouwd en krijgt iedereen die geïnteresseerd is in het decentraal bestuur, nuttige informatie aangereikt. De Staat van het Bestuur is een tweejaarlijkse trendrapportage waarin feiten en cijfers over de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentraal bestuur centraal staan.

Decentraal bestuur in cijfers

Verdere informatie

Interbestuurlijke verhoudingen

Intergemeentelijke samenwerking

Publieke dienstverlening

Veilig bestuur

Europa en het binnenlands bestuur