Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Scriptieprijs 2018

Scriptieprijs 2018

Op 12 februari 2019 werd door BZK de tweede scriptieprijs uitgereikt: de prijs voor de meest originele en beleidsrelevante scriptie over werken in het openbaar bestuur. De scriptieprijs is een initiatief van de directie Ambtenaar & Organisatie en stimuleert studenten om onderzoek te doen op het brede terrein van 'arbeid en organisatie'.

Afbeelding bij Scriptieprijs 2018

Prijswinnaars scriptieprijs 2018

Bij deze tweede editie van de scriptieprijs vielen vier genomineerden in de prijzen. Naast de winnaar en de tweede prijs, werd de derde prijs gedeeld.

 

Met de inzending Ouder worden is eigenlijk best vernieuwend sleept Josine van den Elsen de eerste prijs in de wacht. In haar masterscriptie voor de studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam toont ze aan dat leeftijd geen eenduidig effect heeft op de duurzame inzetbaarheid van rijksambtenaren. 'Van den Elsen laat op overtuigende wijze zien dat deze relatie tussen leeftijd en inzetbaarheid wordt gemodereerd door de emotionele en fysieke werkbelasting', aldus Marc Allessie, juryvoorzitter en interim directeur Ambtenaar en Organisatie bij het ministerie. ‘Een goed en degelijk uitgevoerd onderzoek – dat veel trekken vertoont van een proefschrift – en bovendien een zeer relevant onderwerp betreft. Josine slaagt erin om bij een vertrouwd onderwerp toch enkele mooie nuances te laten zien.’

 

De tweede prijs gaat naar Noel Andriessen, afgestudeerd in Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan Universiteit Utrecht. In zijn bachelorscriptie Kunstenaars mogen ook wel een beetje lastig zijn onderzoekt hij de knelpunten in de intersectorale samenwerking rondom de maatschappelijk relevante kunstzinnige projecten van Sense of Place. Andriessen houdt een pleidooi voor meer creativiteit bij het oplossen van de wicked problems waar de overheid mee te maken heeft. Kunst kan volgens hem als bindmiddel dienen.

 

Anne-Marie Buis eindigt met haar scriptie De rol van vertrouwen bij een wendbare overheid voor de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie op een gedeelde derde plek. Buis, werkzaam als adviseur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, pleit voor vertrouwen als grondhouding en vraagt om meer aandacht voor gedeelde opvattingen, waarden en normen. ‘Vertrouwen wordt als belangrijkste voorwaarde genoemd om professionele ruimte te geven en te nemen. Bureaucratische waarden zijn er juist op gericht die ruimte te beperken,’ stelt Buis. ‘We hebben vertrouwen aan de voorkant nodig. Geen naïef of blind vertrouwen maar geïnformeerd vertrouwen. Dit vertrouwen vraagt om andere vaardigheden van medewerkers en leidinggevenden, en doet een ander appel op de onderlinge relaties. Het raakt aan de cultuur van een organisatie.’

 

Buis deelt haar derde plek met Janno Meijer, alumnus van de studie Management van de Publieke Sector aan Universiteit Leiden en nu werkzaam als docent bij diezelfde universiteit.  Meijer onderzocht in zijn masterscriptie Puur of pluralisme? de conflicten tussen publieke waarden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). ‘Dierenwelzijn is steeds belangrijker geworden als publieke waarde. Tegelijkertijd legt de overheid de nadruk op efficiënt en effectief werken. Daar botsen belangen,’ zegt Meijer. ‘Toch hoeft het dienen van meerdere heren op operationeel niveau niet per definitie tot waardeconflicten te leiden.’

 

Van twee genomineerden die buiten de prijzen vielen, Irene Bauer en Hanna Hulst, kunt U ook een video bekijken.

Uitgelicht

Achtergrond

Scripties

Over dit thema

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikt, met ingang van 2017, elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante scriptie op het terrein van 'werken in het openbaar bestuur'.