Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Samenstelling personeel publieke sector

Samenstelling personeel publieke sector

Sturen op de samenstelling van het personeelsbestand is belangrijk. Immers, onze samenleving verandert. Hierdoor krijgen overheidsorganisaties met steeds complexere vraagstukken te maken. Om hier als organisatie goed op in te spelen is een evenwichtig samengesteld personeelsbestand een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zijn divers samengestelde teams, mits goed aangestuurd, aantoonbaar creatiever en vernieuwender. Inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand van overheidsorganisaties en de ontwikkelingen daarin vormen een eerste stap in het bevorderen van een productieve en herkenbare overheid.

Foto: Aafke Holwerda

Een essentieel instrument om zicht te krijgen op de samenstelling van het personeelsbestand in organisaties, is de DiversiteitIndex. Meer uitleg over het gebruik van de Diversiteitindex vindt u onder de kop Achtergrond op deze pagina en het tabblad Diversiteitindex bij de Verdere informatie.

 

Uitgelicht

Achtergrond

Rapporten

Beleidsdocumenten

Websites

DiversiteitIndex

Met behulp van dit instrument kan op het niveau van individuele instellingen gekeken worden naar zowel de omvang (aantal werknemers, FTE) van het personeelsbestand als het aandeel van werknemers naar leeftijd, geslacht, etnicteit. Bovendien kan de mobiliteit (in- en uitstroom) inzichtelijk worden gemaakt, alsook het aandeel vrouwen in de top van de organisatie. Zie ook het eerste tablad in de sectie Verdere Informatie op deze pagina.

Blader door gegevens over het personeel van individuele instellingen

 

Verdere informatie

Leeftijdsopbouw

Geslacht en Leeftijd

Migratieachtergrond

Deeltijd

DiversiteitsIndex

Over dit thema

Dit thema betreft het personeelsbestand: hoe ziet de samenstelling van het personeelsbestand eruit in termen van leeftijd, geslacht, enticiteit? Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de stand op een bepaald moment, maar ook naar de dynamiek die er in het personeelsbestand zit: de instroom en de uitstroom van medewerkers.

Een bijzonder onderdeel betreft de getallen over de stand van zaken in de top van de organisatie en de omvang en samenstelling van in- en uitstroom uit de organisatie. Dit is unieke informatie gebaseerd op de DiversiteitIndex die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ontwikkeld.