Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Regeldrukvermindering burgers

Regeldrukvermindering burgers

Burgers, bedrijven en mede-overheden zijn veel tijd en geld kwijt aan het naleven van overheidsregels. Bijvoorbeeld omdat ze veel formulieren moeten invullen of verplicht zijn vergunningen aan te vragen. De regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals moet en kan omlaag. Regeldruk is een rem op innovatie en economische groei.

Foto: Bas Kijzers

Om regeldruk te verminderen, vereenvoudigt de overheid regels of schaft ze af. Ook wordt de elektronische dienstverlening verbeterd en worden de kosten om aan regels te voldoen teruggedrongen. Deze themapagina bevat relevante Kamerstukken, onderzoeken & rapporten en websites over regeldruk.

Uitgelicht

Verdere informatie

Video's 'Beter en concreter'

Over dit thema

Het verminderen van regeldruk omvat zowel het verminderen van administratieve lasten (kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen vanuit regelgeving, inclusief toezichtlasten) en nalevingkosten (kosten om te voldoen aan inhoudelijk eisen uit wet- en regelgeving), alsook het verbeteren van de (digitale) dienstverlening, het verminderen van (gestapelde) toezichtlasten en het gericht oplossen van belemmeringen in regeldichte domeinen.

In de Kamerbrief ‘Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017’ benoemt de overheid de volgende actielijnen:

  • Structurele verlaging van de regeldruk met € 2,5 miljard.
  • Minder regeldruk door betere (digitale) dienstverlening.
  • Minder stapeling, slimmer toezicht.
  • Merkbare vermindering van regeldruk in regeldichte domeinen.
  • Minder regeldruk door bestuurlijke samenwerking.
  • Minder regeldruk door een georganiseerde Rijksoverheid.