Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Rechtshandhaving Caribisch deel Koninkrijk

Rechtshandhaving Caribisch deel Koninkrijk

Bij de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn verschillende organisaties actief. De Kustwacht is belast met de maritieme rechtshandhaving. De Koninklijke Marechaussee draagt bij aan de bestrijding van geweldscriminaliteit, het grens- en vreemdelingentoezicht, de bestrijding van mensensmokkel en -handel en de bestrijding van drugssmokkel via de luchthavens. Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft als taak de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit.

 

 

 

Uitgelicht

Over dit thema

De afzonderlijke landen in het Koninkrijk zijn verantwoordelijk voor de rechtszekerheid, deugdelijk bestuur en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van hun inwoners. Het Koninkrijk vervult een waarborgfunctie (artikel 43 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden): als de landen niet zelfstandig kunnen voldoen aan deze verantwoordelijkheid, komt de verantwoordelijkheid van het Koninkrijk in beeld. Het Statuut geeft het Koninkrijk de instrumenten om deze verantwoordelijkheid in te vullen. Dit komt vooral tot uitdrukking in de aandacht voor rechtshandhaving en goed bestuur binnen het Koninkrijk.

De directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK houdt zich bezig met de borging van het Statuut en met de de rechtshandhaving in de drie landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daaronder vallen de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, het Recherche Samenwerkingsteam, de Koninklijke Marechaussee en de uitzending van rechters en officieren van justitie.

De Kustwacht is belast met de maritieme rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Drugsbestrijding, de bestrijding van vuurwapensmokkel en de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en illegale immigratie hebben prioriteit. Daarnaast levert de Kustwacht een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op het water door het uitvoeren van zoek- en reddingsoperaties en visserij-, scheepvaart- en milieu-inspecties.

De Koninklijke Marechaussee draagt bij aan de bestrijding van de geweldscriminaliteit, het grens- en vreemdelingentoezicht, de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel en de bestrijding van drugssmokkel via de luchthavens.

Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft als taak de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit.

Het project Duradero richt zich op het verbeteren van de financieel-economische expertise op Curaçao, met als doel bestrijding en vervolging van financieel- economische criminaliteit.

Om een goed niveau van rechtshandhaving en rechtspleging in de drie landen en Caribisch Nederland te garanderen, is volledige bezetting van het Gemeenschappelijk Hof en het Openbaar Ministerie van groot belang. Nederland stelt daarom op verzoek van de landen rechters en officieren van justitie ter beschikking.