Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Provincies

Provincies

Het bestuur van een provincie wordt gevormd door de commissaris van de Koning (cdK), de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten. De taken en bevoegdheden van deze organen zijn neergelegd in de Provinciewet.

Afbeelding bij Provincies

Leden Provinciale Staten

De Provinciale Staten zijn het vertegenwoordigende orgaan van de provincie. Zij hebben verordende bevoegdheden en budgetrecht. De Provinciale Staten controleren de Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning (in zijn hoedanigheid als provinciaal orgaan). De leden van de Provinciale Staten worden iedere vier jaar gekozen en de verkiezingen hiervoor vinden tegelijk plaats met de verkiezingen voor de waterschapsbesturen. De laatste verkiezing heeft plaatsgevonden op 18 maart 2015.

Leden Gedeputeerde Staten

De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de provincies. Zij hebben als taak het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. Verder voeren de Gedeputeerde Staten een groot aantal regelingen van de Rijksoverheid in medebewind uit. Zij hebben ook een coördinerende en plannende functie en houden op financieel gebied toezicht op de gemeentebesturen.

Commissarissen van de Koning

De commissaris van de Koning (cdK) wordt voor een periode van zes jaar door de Kroon benoemd. De cdK is voorzitter van Provinciale Staten en voorzitter, tevens lid, van Gedeputeerde Staten. De cdK vervult behalve de provinciale taken ook een aantal taken als Rijksorgaan. In die hoedanigheid ziet hij bijvoorbeeld in belangrijke mate toe op de (her)benoemingsprocedure van burgemeesters en adviseert hij over koninklijke onderscheidingen. Voor zijn optreden als Rijksorgaan is de cdK verantwoording verschuldigd aan de regering.

Zie ook: Factsheet Politieke ambtsdragers in Nederland 2016 

Uitgelicht

Verdere informatie

Leden provinciale staten

Leden gedeputeerde staten

Commissarissen van de Koning

Bestuurswisselingen