Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Hiervoor is het van belang dat er genoeg goede bestuurders en volksvertegenwoordigers beschikbaar zijn. Het ministerie van BZK zorgt daarom voor benoemingen van de niet-gekozen bestuurders en voor een adequate regeling van de rechtspositie van bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het ministerie geeft, samen met beroepsverenigingen, impulsen om de aantrekkelijkheid van deze functies over het voetlicht te brengen en te vergroten. Eén van de middelen is de ontwikkeling en ondersteuning van een professionaliseringsaanbod.

Politieke ambtsdragers zijn de mensen die Nederland, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies. Politieke ambtsdragers zijn geen ‘gewone’ werknemers of ambtenaren. Voor politieke ambtsdragers gelden aparte regels. Die regels gaan onder andere over de rechtspositie, onkostenvergoedingen, ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen en ontslag. Deze pagina bevat algemene informatie over politieke ambtsdragers in Nederland. Voor feiten en cijfers over ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen, klik op de links hieronder.

 

Kijk op Politiekeambtsdragers.nl voor informatie over opleidingen en trainingen en de bestuurslagen waarbinnen politieke ambtsdragers werken, zoals gemeente en waterschap.

Uitgelicht

Achtergrond

Beleidsdocumenten

Rapporten

Websites

Verdere informatie

Thema’s in het decentraal bestuur