Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Aandeel overheid in economie

Aandeel overheid in economie

Het begrip economische groei komt vaak terug in de actualiteit. De rol van de marktsector staat daarbij centraal. Maar ook de overheid oefent in al haar hoedanigheden invloed uit op de economie. Wat is bijvoorbeeld het aandeel van de overheid in de Nederlandse economie? Hoe verhoudt de Nederlandse economie (en het aandeel van de overheid daarin) zich in dit opzicht tot andere Europese landen? Dit zijn enkele vragen die op deze pagina beantwoord worden.

Afbeelding thema Overheid en economie

Omdat sinds de economische crisis de koppeling tussen de overheid en de economie steeds vaker wordt gemaakt, zijn deze vragen ook relevant voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het goed functioneren van het openbaar bestuur (dus de overheid) is immers een kerntaak van het ministerie van BZK.

Uitgelicht

Verdere informatie

Dashboard Overheid en economie