Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Open overheid en openbaar bestuur

Open overheid en openbaar bestuur

Nederland heeft zich aangesloten bij het Open Government Partnership (OGP), het wereldwijde initiatief om overheden beter te laten functioneren door openheid. Dat betekent meer transparantie over overheidsactiviteiten door het actief beschikbaar stellen van informatie, samen met partners maatschappelijke problemen oplossen door open te staan voor initiatieven uit de samenleving, verantwoording afleggen en innovatieve technologieën inzetten. De overheid staat open voor iedereen en werkt plaats- en tijdonafhankelijk.

Foto: Najib Nafid

  

Uitgelicht

Verdere informatie

Over dit thema

Net als alle andere deelnemers aan het Open Government Partnership (OGP) heeft Nederland een Visieplan en een Actieplan opgesteld.

De drie pijlers van de Nederlandse invulling van Open Overheid zijn:

  1. De transparante overheid. De overheid laat zien wat ze wel en niet doet en hoe ze werkt. Het gaat hier dan om zowel algemene informatie als informatie specifiek voor de situatie van burgers. Daardoor is de burger in staat om snel en gemakkelijk zijn weg te vinden binnen het overheidsapparaat.
  2. De faciliterende overheid. Burgers en bedrijven worden actief uitgenodigd en gefaciliteerd om samen met of los van de overheid te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en aan de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. Hierbij participeert de burger niet langer alleen bij trajecten van de overheid, maar staat de overheid juist open voor plannen van de burger en ondersteunt ze deze waar mogelijk. De Open Overheid faciliteert, geeft soms haar regierol uit handen en staat open voor de oplossingen. Hiermee vindt er op het gebied van eigenaarschap een verschuiving plaats richting de burger (doe-democratie).
  3. Toegankelijke overheid. Open communicatie, dus ook over waar dingen niet goed of anders lopen, is de kern van een toegankelijke overheid. De toegankelijke overheid spant zich in voor vindbare, begrijpelijke, open en eerlijke communicatie en is duidelijk over wat burgers wel en niet kunnen verwachten, zodat zij weten waar ze aan toe zijn als ze zaken doen met de overheid. De overheid is laagdrempelig en proactief in het verschaffen van informatie over dienstverlening en over veranderingen in de leefomgeving die burgers direct raken. Bovendien laat de overheid aan burgers zien welke gegevens worden gebruikt in welke processen en geeft hun de gelegenheid deze gegevens te corrigeren wanneer nodig. De overheid nodigt uit en zoekt ook via nieuwe manieren en sociale media contact met burgers. Ze werkt op deze manier aan modernisering van de dienstverlening die, ondersteund door digitale mogelijkheden, steeds vaker plaats- en tijdonafhankelijk wordt.