Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Omvang publieke sector

Omvang publieke sector

Het totale aantal werkzame personen in de publieke sector is de laatste jaren afgenomen. Er zijn echter grote verschillen tussen de sectoren. Bij sommige sectoren is een groei te zien terwijl andere een forse daling hebben. Naast het effect van de bezuinigingen, waardoor het aantal beschikbare werkplekken over het geheel is verminderd, is de uitstroom eveneens fors gedaald, met name door de slechte arbeidsmarkt. Beide oorzaken hebben tot gevolg dat de instroom van jongeren de laatste jaren gering is.

Op deze themapagina vindt u informatie over het aantal werknemers bij de overheid en de ontwikkeling van het arbeidsvolume.

Onder het kopje Verdere Informatie vindt u links naar de tabellen met gedetailleerde informatie over de aantallen personeel. Deze bieden de mogelijkheid om eigen selectiecriteria te gebruiken.

Uitgelicht

Achtergrond

Informatie uit voorgaande jaren is te vinden in het onderdeel 'Cijfers' (Dossier Werknemers Overheid en Onderwijs).

Rapporten en publicaties

 

 

 

Verdere informatie

Werkzame personen

Arbeidsvolume

Over dit thema

Bovenstaande tabellen en grafieken geven een overzicht van het aantal werknemers bij de overheid en de ontwikkeling van het arbeidsvolume. Hieruit blijkt dat het arbeidsvolume in veel overheidssectoren is gedaald en dat vooral het openbaar bestuur duidelijk kleiner is geworden.

Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een groei van het aantal oudere werknemers en een terugloop van het aantal jongeren. Met name in het openbaar bestuur zien we dit proces van ontgroening en vergrijzing duidelijk terug.