Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Interbestuurlijke verhoudingen

Interbestuurlijke verhoudingen

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed bestuur van Nederland. Iedere bestuurslaag heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en de keuzes die zij maken ten aanzien van beleid en uitvoering kunnen gevolgen hebben voor de verantwoordelijkheden van andere overheden. Een goed samenspel tussen de overheden is noodzakelijk om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren, problemen in de Nederlandse samenleving het hoofd te bieden en ambities te realiseren.

Thorbecke (Johan Heinrich Neuman, Rijksmuseum)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt zorg voor de ontwikkeling van algemene kaders voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen en heeft de taak om die kaders te bewaken en waar nodig aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het wettelijke kader voor de interbestuurlijke verhoudingen wordt gevormd door de Gemeentewet, de Provinciewet en de Financiële-verhoudingswet.

Uitgelicht

Verdere informatie

Beleving interbestuurlijke verhoudingen

Over dit thema

Sinds de totstandkoming van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen in 2004 wordt de (Afdeling advisering van de) Raad van State periodiek (één keer in de vier jaar, voorheen één keer in de twee jaar) door de regering, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gevraagd een beschouwing te geven over de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland.

1. Eerste beschouwing (2006)

2. Tweede beschouwing (2009)

3. Derde beschouwing (2013)

4. Vierde beschouwing (2016)