Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Integriteit

Integriteit

Werken voor de overheid is bijzonder. De overheid bekleedt namelijk een unieke positie in onze samenleving die veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Niet alleen beschikt de overheid over (de verdeling van) publieke middelen, ze is ook belast met de uitoefening van openbaar gezag en beschikt daarmee over een zekere mate van macht en invloed. Dit vraagt van de overheid dat zij op een verantwoorde en transparante manier te werk gaat.

Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Integriteit kan het vertrouwen in de overheid namelijk maken of breken. Dit maakt integriteit van zowel ambtenaren als politieke ambtsdragers tot een van de kernwaarden voor goed functioneren van de overheid. Diverse wetten, regels en gedragscodes proberen houvast te bieden bij het zo veel mogelijk borgen van de integriteit in het openbaar bestuur. Maar minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit.

Uitgelicht