Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Inkomsten van gemeenten

Inkomsten van gemeenten

Deze themapagina gaat in op de inkomsten van gemeenten aan de hand van de meest recente jaarrekening- en begrotingscijfers van gemeenten.

Waarom die focus op inkomsten? Omdat de rijksoverheid verantwoordelijk is voor een groot deel van de gemeentelijke inkomsten en daar informatie over wil verstrekken. Deze themapagina gaat in op de hoogte van de inkomsten van alle gemeenten samen, waar die inkomsten vandaan komen en welke soorten inkomsten gemeenten hebben.

Foto: Pepijn Lutgerink

Via de functie Cijfers kunt u de cijfers uitsplitsen naar provincies en regio’s. Ook gaan we in op de uitgaven. Allereerst zeggen de totale inkomsten van gemeenten veel over de totale uitgaven van gemeenten; de totale uitgaven zijn namelijk even hoog als de totale inkomsten. Daarnaast gaat deze themapagina in op de uitgaven in 2013 en vergelijken we de inkomsten voor bouwgrondexploitatie en de onttrekkingen aan de reserves met de uitgaven. Een overzicht van de gegevens op deze themapagina in de vorm van een powerpoint-presentatie is hier te vinden.

Voor de experts een definitie. De totale inkomsten omvatten alles wat gemeenten in hun jaarrekening of begroting opnemen als ‘baat’ in de exploitatie (totaal na bestemming) conform de cijfers die het CBS op Statline publiceert, dus inclusief de onttrekkingen aan de reserves. Hetzelfde geldt voor de uitgaven: de totale uitgaven omvatten alle ‘lasten’ na bestemming. Bij de diverse figuren en tabellen vindt u een uitgebreide bronvermelding.

De meest recente cijfers op het moment van publiceren van deze pagina zijn de jaarrekeningcijfers van 2013 en de begrotingscijfers van 2015. Wanneer nieuwe cijfers beschikbaar zijn, wordt deze pagina geactualiseerd.

Uitgelicht

Verdere informatie

Inkomsten gemeenten

Uitgaven gemeenten