Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Basisregistratie personen

Basisregistratie personen

In de Basisregistratie personen (BRP, tot 6 januari 2014 bekend als de GBA) worden de persoonsgegevens geregistreerd van iedereen die in Nederland woont, de zogenaamde ingezetenen. Ook de persoonsgegevens van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid staan erin (de niet-ingezetenen, ook wel bekend als de Registratie Niet-Ingezetenen, de RNI). De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Zo heeft de Belastingdienst de gegevens nodig om belastingen te heffen. In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland; gegevens over de ouders; gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap; gegevens over kinderen; gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht; verblijfplaats (adres); het burgerservicenummer (BSN).

Afbeelding bij Basisregistratie personen

Foto: Najib Nafid

Deze themapagina bevat relevante Kamerstukken, onderzoeken & rapporten en websites over de BRP. De informatie ziet vooral op aspecten rond het bijhouden en verstrekken van gegevens, de kwaliteit van de gegevens en technische modernisering van het BRP-stelsel, Operatie BRP (vroeger bekend als modernisering GBA, oftewel mGBA)

Uitgelicht

Achtergrond

Beleidsdocumenten

Rapporten en publicaties

Websites

Over dit thema

Elke gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de persoonsgegevens van zijn inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Geboorte, verhuizing, huwelijk, vertrek naar het buitenland, overlijden: de BRP bevat alle persoonsgegevens en wijzigingen. Van de wieg tot het graf. Van elk lid van de Nederlandse bevolking wordt in de BRP een elektronische persoonslijst aangelegd. Op die lijst staan alle persoonsgegevens van een persoon. In de BRP wordt van elke ingeschrevene de administratieve levensloop geregistreerd.

Bij het gemeentelijk loket moet aangifte worden gedaan van bijvoorbeeld geboorte of overlijden. Dit wordt vervolgens in de BRP opgenomen. Hetzelfde geldt voor onder andere adreswijzigingen, huwelijk of echtscheiding. Daarbij zijn de zogenoemde brondocumenten, zoals geboorte- en huwelijksakten, uiterst belangrijk. Aan deze brondocumenten worden de persoonsgegevens ontleend. In de BRP worden ook gegevens geregistreerd over niet-ingezetenen (personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid).

De gegevens die worden geregistreerd in de BRP worden gebruikt binnen de gehele Nederlandse overheid. Gemeenten gebruiken de gegevens over hun eigen inwoners. Bijvoorbeeld bij de afgifte van reisdocumenten of vergunningen of voor de verzending van de stemkaarten bij verkiezingen. Daarnaast kunnen ook andere overheidsorganisaties en instanties die hiervoor zijn aangewezen in de BRP-regelgeving gegevens verstrekt krijgen uit de BRP. Voorbeelden zijn de Belastingdienst, waterschappen, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.