Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking

De Nederlandse, Duitse en Belgische overheden werken samen om kansen in de grensstreek te benutten en belemmeringen voor samenwerking te identificeren, waar mogelijk weg te nemen en te voorkomen dat nieuwe belemmeringen ontstaan. De grensoverschrijdende samenwerking (GROS) vindt op verschillende terreinen plaats zoals, arbeid, onderwijs, openbaar vervoer, rampenbestrijding en milieu. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) coördinerend op dit dossier.

Afbeelding thema Grensoverschrijdende samenwerking

Door cultuurverschillen en verschillen in regelgeving is de grens nog steeds duidelijk aanwezig. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden worden hier in hun grensoverschrijdende contacten mee geconfronteerd. De verschillen kunnen als belemmerend worden ervaren, maar kunnen ook kansen bieden. Belemmeringen kunnen voor een belangrijk deel worden weggehaald door de verschillen inzichtelijk te maken. Zo is het vaak al voldoende als je weet wat er bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken in Duitsland anders is dan in Nederland. Soms zijn de verschillen echter dusdanig dat ze in meer of mindere mate een obstakel vormen voor grensoverschrijdende activiteiten, denk aan verschillen in diploma-erkenning of milieunormen. Oorzaken van de verschillen zijn vaak historisch gegroeid, hebben te maken met nationale keuzes en prioriteiten, waarbij de effecten voor grensregio’s niet altijd doorslaggevend zijn, of komen voort uit het verschillend implementeren van  Europese richtlijnen . Tegelijkertijd liggen in grensregio’s ontwikkelingskansen die leiden tot een veelheid van informele en formele landsgrensoverschrijdende samenwerking.

Uitgelicht

Verdere informatie

Het belang van GROS

Grensbarrières op de arbeidsmarkt

De woningmarkt in grensregio's

Over dit thema

Het is belangrijk dat partijen elkaar weten te vinden en dat kennis wordt gedeeld, daarom zijn GROS-overlegstructuren in het leven geroepen waarin ministeries, de (regionale) overheden van de buurlanden en grensregio’s zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is BZK verantwoordelijk voor de begeleiding van en voortgangsbewaking op de met Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen vastgestelde actielijsten. Deze hebben tot doel concrete barrières in de grensgebieden te slechten, sociaaleconomische ontwikkeling te bevorderen en het voorzieningenniveau in de regio’s aan beide kanten van de grens te versterken. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar vervoer.