Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Financiering politieke partijen

Financiering politieke partijen

Politieke partijen zijn heel belangrijk voor het functioneren van de Nederlandse democratie. Zij zijn een verbinding tussen burgers (kiezers) en de politiek. Om deze functie goed uit te kunnen voeren, is geld nodig. De overheid wil door middel van de subsidie de positie van politieke partijen in het democratische staatsbestel behouden en versterken. De regels over de financiering van politieke partijen staan in de Wet financiering politieke partijen. Deze regels betreffen zowel de subsidiëring van politieke partijen door de Rijksoverheid als de regulering van de overige financieringsbronnen, zoals donaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt de subsidie aan politieke partijen op basis van een aantal criteria, zoals het aantal zetels in het parlement en het ledenaantal.

Foto: Najib Nafid

Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen. Doordat partijen verplicht zijn om grotere giften openbaar te maken, kan niemand anoniem politieke invloed ‘kopen’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een overzicht van giften van €4.500 of meer en schulden van €25.000 of meer. De overzichten bevatten de naam en de woonplaats van de gever of geldverstrekker.

Uitgelicht

Verdere informatie

Subdsidiëring politieke partijen