Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie staatkundige structuur Caribisch Nederland

Evaluatie staatkundige structuur Caribisch Nederland

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben sinds 10 oktober 2010 elk een rechtstreekse band met Nederland. Afgesproken is dat na vijf jaar een evaluatie plaatsvindt van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur. Een onafhankelijke evaluatiecommissie heeft gekeken naar de werking van de wetgeving, de werking van de nieuwe bestuurlijke structuur en de gevolgen voor de bevolking. De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de bestuurscolleges van de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afbeelding thema Evaluatie staatkundige structuur Caribisch Nederland

De commissie evaluatie staatkundige structuur Caribisch Nederland heeft op 12 oktober 2015 haar rapport aangeboden aan de opdrachtgevers.

Het conclusiehoofdstuk van het rapport van de evaluatiecommissie en de samenvattingen van de drie onderzoeksrapporten zijn vertaald in het Engels en Papiaments. De samenvattende video is ook in drie talen beschikbaar (zie 'Uitgelicht').

 

Uitgelicht

Achtergrond

 

Evaluatieopdracht

 

Rapport Evaluatie Caribisch Nederland

Conclusies/Conclusions/Konklushon:

Persbericht/Press release/Komunikado di Prensa:

 

Kabinetsreactie

Verdere informatie

Presentatie conclusies Evaluatiecommissie, 12 oktober 2015

Over dit thema

In opdracht van de evaluatiecommissie hebben drie onderzoeksbureaus onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de bevolking, de werking van de nieuwe bestuurlijke structuur en de werking van de wetgeving. De rapporten van deze drie onderzoeken zijn openbaar gemaakt door de commissie.

Onderzoek naar de gevolgen voor de bevolking (SCP)

Onderzoek naar de werking van de nieuwe bestuurlijke structuur (DSP-groep)

Onderzoek naar de werking van wetgeving (pro facto)