Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Digitale overheid

Digitale overheid

De samenleving verandert in hoog tempo, en de manier waarop burgers en overheden met elkaar communiceren verandert mee. Digitale communicatie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Het traditionele verkeer per papieren post is op zijn retour. Digitale communicatie gaat vaak sneller, is gemakkelijker en goedkoper dan communicatie via papier.

Afbeelding thema digitale overheid

Foto: Pepijn Lutgerink

De samenleving heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een e-samenleving, waarin de nadruk lag op technologische mogelijkheden, naar een i-samenleving, waarin informatiestromen van steeds groter belang zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het bevorderen van een transparante overheid die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, en een overheid die burgers centraal stelt in de informatiestromen. Een opstelling van de overheid die de effectiviteit en efficiency van overheidshandelen niet in de weg staat, maar deze juist versterkt.

Uitgelicht

Verdere informatie

Internationale benchmarks

Over dit thema

Digitaal 2017

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II was de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen. In de visiebrief digitale overheid 2017 zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uiteen hoe deze doelstelling voor burgers wordt aangepakt.

Doelen van dit programma zijn:

  • een aantoonbare verbetering in kwaliteit van digitale overheidsinformatie en overheidsdienstverlening, met aandacht voor die mensen die (nog) minder digivaardig zijn;
  • aanzienlijk minder administratieve lasten voor burgers;
  • belangrijke efficiencywinsten waardoor onder meer departementale taakstellingen gemakkelijker gehaald kunnen worden.

Het programma Digitaal 2017 kent de volgende pijlers:

  • informatie moet online beschikbaar zijn
  • burgers kunnen alle (aan)vragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten van de overheid digitaal ontvangen
  • het versterken van de zelfredzaamheid en digivaardigheid van burgers. De wensen en het (zoek)gedrag van gebruikers behoren het uitgangspunt te zijn bij de ontwikkeling van de dienstverlening
  • burgers moeten eenvoudig kunnen zien welke gegevens over hen zijn vastgelegd en aan wie deze worden verstrekt. Daarnaast moeten zij de mogelijkheid krijgen om fouten te (laten) corrigeren
  • het elektronische contact met de overheid moet goed beveiligd zijn
  • de overheid maakt optimaal gebruik van digitale gegevens