Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Digitale dienstverlening

Digitale dienstverlening

De overheid werkt aan digitale dienstverlening en wil één digitale overheid realiseren. Met als doel: een compacte en efficiënte overheid, een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en een overheid die door optimale samenwerking ook als één overheid wordt ervaren.

Afbeelding thema digitale dienstverlening

Foto: Pepijn Lutgerink

  

Uitgelicht

Verdere informatie

Dienstverlening

Over dit thema

Er is meer aandacht nodig voor het realiseren van de digitale overheid. De wensen en het (zoek)gedrag van gebruikers behoren het uitgangspunt te zijn bij de ontwikkeling van de dienstverlening. Daarom zal het kabinet burgers nog actiever gaan betrekken bij de doorontwikkeling en het testen van ICT-voorzieningen.

De overheid zet in op de volgende acties:

  • Gemeentelijke organisaties zullen geholpen worden door het Kenniscentrum Dienstverlening om het gebruikersperspectief een meer centrale plaats te geven in het dienstverleningsproces. Dit samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) dient gemeenten van advies om gebruikers te betrekken bij het ontwikkelen van (digitale) diensten op een pragmatische manier, waarbij verbeteren van processen continu mogelijk is en wordt gestimuleerd. Het ontbureaucratiseren van processen bevordert niet alleen snellere en betere dienstverlening, maar is ook een belangrijke voorwaarde voor een gebruiksvriendelijke digitalisering
  • BZK heeft de Klankbordgroep gebruikers e-overheid in het leven geroepen. In deze klankbordgroep hebben naast de ministeries van BZK en Economische Zaken de volgende organisaties zitting: Bouwend Nederland , CIO Platform, ECP, FNV Jong, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Nationale ombudsman, SeniorWeb, Sociaal Raadslieden Rotterdam, Stichting ZZP Nederland, VDP, VNO-NCW/MKB Nederland.
  • Er wordt een kader ontwikkeld om de toepassing van webrichtlijnen beter op de praktijk af te stemmen.