Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland

Op 10 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, samen Caribisch Nederland genoemd, toegetreden tot het Nederlands staatsbestel. De Nederlandse regering werd verantwoordelijk voor de uitvoering van de rijkstaken op deze eilanden en deze nieuwe verhouding vroeg om een versterkte relatie.

De speerpunten in de samenwerking tussen Europees en Caribisch Nederland:

  • De kwaliteit en slagvaardigheid van het lokale bestuur en de ambtelijke organisaties: Met openbare lichamen wordt gewerkt aan een lange termijnstrategie voor versterken uitvoeringskracht, en worden de mogelijkheden tot intensievere samenwerking tussen de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de openbare lichamen verkend.
  • Taakverdeling: Per taak en per eiland wordt bezien waar de taak het beste past. Momenteel wordt onder meer een nadere verkenning uitgevoerd naar de taakverdeling op het terrein van enkele complexe en vitale voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, havens en luchthavens.
  • Modellen van bestuurlijk/financieel toezicht: Er wordt gekeken naar de mogelijkheid tot differentiatie in de modellen van bestuurlijk en financieel toezicht.

Bij al deze opgaven zal per eiland maatwerk geboden te worden, om zo recht te doen aan de verschillen en specifieke kenmerken per eiland. Een integrale, rijksbrede aanpak in Den Haag is cruciaal voor effectief beleid op de eilanden. Dat is een van de hoofdconclusies uit het IBO-onderzoek Samenwerken. Maatschappelijke opgaven op de eilanden zijn vaak complex en beslaan meer beleidsterreinen.

Uitgelicht

Verdere informatie

Caribisch Nederland in cijfers

Inwoners

Over dit thema

Plaats Caribisch Nederland in ons Koninkrijk

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de 4 landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatste 3 landen vormen samen met de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Caribisch deel van het Koninkrijk. De 3 bijzondere gemeenten samen heten Caribisch Nederland.

Met andere woorden:

  • Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen met een eigen regering. Zij zijn op basis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld goed bestuur, onderwijs en het rechtssysteem.
  • Bonaire, Saba en Sint Eustatius (samen Caribisch Nederland) zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Ze hebben 2 bestuurslagen, namelijk het eilandbestuur en de Nederlandse Rijksoverheid. De Rijksdienst Caribisch Nederland voert de taken voor de Rijksoverheid op de 3 eilanden uit. Bijvoorbeeld het beheer van het brandweerkorps. Het eilandbestuur staat onder controle van de Eilandsraad. Hierin zitten lokale volksvertegenwoordigers.

Rol Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij Caribisch Nederland

De directie Konikrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties functioneert tussen de eilanden en de Haagse ministeries als katalysator en beleidstolk om te zorgen dat beleid en regels passend, goed getimed en gewenst zijn in de Caribische context.