Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Brede evaluatie van de organisatiekaders

Brede evaluatie van de organisatiekaders

De Brede evaluatie onderzoekt de kaders van organisaties met een bepaalde zelfstandige positie. Het gaat hierbij om zbo’s, planbureaus, rijksinspecties, stichtingen, agentschappen en adviescolleges. De kaders die hierbij horen zijn: Kaderwet adviescolleges, Kaderwet zbo’s, de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, de Regeling Agentschappen, het Stichtingenkader en de Aanwijzingen voor de Planbureaus.

Er zijn meerdere aanleidingen om aandacht te besteden aan een aantal gemeenschappelijke kwesties in de kaders van organisaties met een bepaalde zelfstandige positie. Dit zijn de vraagtekens bij de verhouding tussen beleidsdepartement en rijksorganisatie op afstand heeft op de uitvoeringspraktijk. Ook zijn de vraagteken bij de werking van het sturingsmodel (eigenaar, opdrachtgever en uitvoerder) aanleiding. Daarnaast is ook gebrek aan overzicht door de grote verscheidenheid in wet- en regelgeving met betrekking tot de kaders een aanleiding. Aanleiding nummer 4 is de behoeften aan maatwerk en uitzonderingen op de algemeen geldende kaders. De laatste aanleiding is het effect van kaderstelling op opgavegericht werken en public value.

Uitgelicht

Achtergrond

 Wilt u meer weten?

Op de website https://brede-evaluatie.pleio.nl/ is meer informatie te vinden.

Over dit thema

Doel van de Brede evaluatie

Overheidsorganisaties leveren een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. De kaders die deze organisaties reguleren, moeten daarbij ondersteunen. De doelen van de Brede evaluatie zijn dan ook:

  • Inzicht krijgen in doelmatigheid en doeltreffendheid van de kaders. Bekijken hoe met de kaders wordt omgegaan;
  • Conclusies en aanbevelingen formuleren over eventuele gewenste aanpassingen of wijzigingen in de kaderstelling.

De Brede evaluatie staat uiteindelijk in het teken van een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het gaat om de public value van de overheid.

Werkwijze

Vijf gemeenschappelijke thema's vormen de rode draad in de Brede evaluatie:

  • Governance, leiderschap en sturing;
  • Ministriële verantwoordelijkheid en politieke verantwoording;
  • Publieke verantwoording;
  • Onafhankelijkheid;
  • Publieke waarde.
  • De thema's staan niet los van elkaar. In de Brede evaluatie worden zij in relatie tot elkaar bezien. 

Planning

Met de voorbereiding van de brede evaluatie is begonnen in het eerste semester van 2020. De planning is om de integrale rapportage 31 oktober 2021 op te leveren. 

Zes deelonderzoeken

De Brede evaluatie valt uiteen in zes deelonderzoeken. Lees hier welke dat zijn en wanneer ze worden uitgevoerd.