Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling heeft een drietal autonome ontwikkelingen als oorzaak. Ten eerste de ontgroening. Doordat er steeds minder kinderen worden geboren neemt het aantal jongeren in de samenleving af. Ten tweede de vergrijzing. Door vooruitgang in de medische wetenschap, volksgezondheid en voedsel wordt het aandeel ouderen in de samenleving groter. Ten derde trekken hoogopgeleiden en jongeren weg naar grote steden. Dit leidt in een aantal regio’s, meestal aan de rand van het land, tot afname van het aantal inwoners en huishoudens.

Afbeelding thema Bevolkingsdaling

In gebieden met bevolkingsdaling kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. Het voorzieningenniveau kan teruglopen, zoals onderwijs, zorg en culturele voorzieningen. Door leegstand gaan huizenprijzen dalen en bedrijven zien hun omzet dalen door de afnemende afzetmarkt en zien het werknemersaanbod dalen.

Samen met de krimp- en anticipeerregio’s, provincies, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en andere departementen aan het borgen van de leefbaarheid. Dit doet BZK door betrokken partijen op regionaal niveau met elkaar te verbinden. Zowel in de regio’s als aan de zijde van de rijksoverheid komen onderwerpen als economische structuurversterking, bereikbaarheid, zorg, onderwijs en wonen samen om tot integrale oplossingen te komen, uitmondend in een regionaal en integraal uitvoeringsprogramma. BZK verzorgt de monitoring over de uitvoering van de programma’s. De samenwerkingsafspraken per regio zijn opgenomen in het actieplan bevolkingsdaling 2016 - 2019.

Uitgelicht

Verdere informatie

Huishoudens

Over dit thema

BZK concludeert dat samenwerking de sleutel tot succes is in het vraagstuk bevolkingsdaling. De problematiek overstijgt al snel de gemeentelijk schaal, zeker als het om oplossingen gaat. Daarom participeert BZK samen met de betrokken actoren in lokale, regionale en provinciale bestuurlijke overleggen, met als doel beleidsverankering van de aandacht voor bevolkingsdaling te stimuleren. In 2017 is de Tweede Kamer ingelicht over de voortgang van het programma bevolkingsdaling van BZK. In 2019 is een evaluatie van het programma voorzien.