Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit definiëren we als positieveranderingen die werknemers gedurende hun loopbaan doormaken. Er is sprake van interne arbeidsmobiliteit, wanneer een werknemer een andere functie accepteert bij dezelfde werkgever. Externe arbeidsmobiliteit duidt op een nieuwe baan bij een andere werkgever.

Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich, het is een middel dat onder meer in verband wordt gebracht met een flexibele overheid en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Voor werkgevers zijn bezuinigingen, uitvoering van nieuwe taken en andere werkwijzen efficiënter te realiseren wanneer de arbeidsmobiliteit voldoende hoog is. Voor werknemers vermindert het de kans op vastlopen tijdens de loopbaan. Arbeidsmobiliteit is dus zowel voor werkgevers als werknemers belangrijk.

Foto: Richard van Elferen (Licentie: CC BY-NC-ND 4.0)

Verschillende factoren zijn van invloed op de hoogte van arbeidsmobiliteit. In de eerste plaats gaat het om discrepanties; de mate waarin de werksituatie van een medewerker overeenkomt met zijn gewenste situatie. Is er sprake van discrepantie, dan kan dit leiden tot een mobiliteitswens. Zoekgedrag is een andere factor. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat iedereen met discrepanties op zoek gaat naar een andere baan. Een derde factor is organisatie-omvang. Wanneer een medewerker actief is in een grote organisatie, zijn er gemiddeld genomen intern ook meer mogelijkheden om een nieuwe functie te vinden. Sectoren met grote organisaties kennen daardoor relatief veel interne mobiliteit en weinig externe mobiliteit. De vierde factor betreft het type contract; een tijdelijk contract leidt logischerwijze tot meer mobiliteit. De vijfde factor betreft de kansen op de arbeidsmarkt. Veel vraag op de arbeidsmarkt biedt ook meer mogelijkheden voor mobiliteit. Ten slotte hebben socio-demografische kenmerken van medewerkers invloed op de mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en de gebondenheid van de privésituatie. Het rapport ‘Arbeidsmobiliteit in goede banen’ van SCP (2005) geeft een mooi overzicht van de invloed van deze factoren.

Op deze pagina laten we verschillende informatiebronnen zien die mobiliteit raken. Onder Uitgelicht tonen we de omvang en profielen van verschillende mobiliteitsgroepen in het openbaar bestuur. Onder Achtergrond zijn links opgenomen naar relevante publicaties over mobiliteit. Bij Verdere informatie tonen we verschillende kengetallen over mobiliteit. Het betreft tijdreeksen voor instroom, doorstroom en uitstroom per sector. Bovendien wordt bij mobiliteitswens de tijdreeks weergegeven van het aantal medewerkers dat een andere baan zoekt. Wanneer u klikt op deze gegevens, kunt u nadere analyses uitvoeren op de onderliggende databestanden.

 

Uitgelicht

Achtergrond

Rapporten en publicaties

Websites

Handreikingen voor personele mobiliteit en flexibiliteit

Gegevens over het aantal vacatures in de de afgelopen jaren zijn beschikbaar via het CBS. Hier is ook meer informatie te vinden over de arbeidsmobiliteit in Nederland.

Verdere informatie

Instroom-Uitstroom

Doorstroom

Mobiliteitswens

Over dit thema

Beter werken in het openbaar bestuur (BWOB) was een interbestuurlijk programma van het ministerie van BZK dat zich richtte op vernieuwing van de arbeidsmarkt, arbeidsrelaties en het werk zelf. Het programma liep van eind 2011 tot eind 2014 en kwam voort uit de roep om een productievere, effectievere en efficiëntere overheid. Eén van de programmalijnen was gericht op de bevordering van arbeidsmobiliteit. Bekijk hier de erfenis van het programma BWOB: onderzoeksrapporten, beschrijvingen van activiteiten en voorbeelden en aanknopingspunten voor de dagelijkse praktijk.