Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

WNT-jaarrapportage 2019

Afbeelding rapport WNT-jaarrapportage 2019

Ministerie van BZK

Rapport | December 2020 (25 pagina's)

Toelichting

De WNT-jaarrapportage wordt jaarlijks voor 31 december uitgebracht en geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT.

De WNT regelt onder meer dat alle instellingen waarop de wet van toepassing is in hun jaarrekening bezoldigingsinformatie moeten verstrekken. Deze gegevens moeten uiterlijk 1 juli aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dan wel de betrokken vakminister worden doorgegeven. De minister van BZK gebruikt deze gegevens om jaarlijks voor 31 december rapport uit te brengen over de uitvoering van de WNT, middels de WNT-jaarrapportage. De WNT-jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT, om waar nodig actief bij te kunnen sturen.