Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

WNT jaarrapportage 2015

Afbeelding rapport WNT jaarrapportage 2015

Ministerie van BZK

Rapport | December 2016 (710 pagina's)

Toelichting

Doel van de Wet normering topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector, door deze te normeren en openbaar te maken. De WNT-jaarrapportage geeft inzicht in de realisatie van dit doel over de jaren heen. De rapportage bestaat uit twee delen: de WNT-jaaranalyse 2015 (een nadere duiding van de bezoldigingsgegevens) en het WNT-overzicht 2015 (het wettelijk verplichte overzicht van bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de toepasselijke norm, uitzonderingen, overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen).