Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

WNT jaarrapportage 2014

Afbeelding rapport WNT jaarrapportage 2014

Auteur(s): Ministerie van BZK

Ministerie van BZK

Rapport | December 2015 (374 pagina's)

Toelichting

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. De WNT beoogt bovenmatige bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan, door inkomens en ontslagvergoedingen te normeren en openbaar te maken. De WNT regelt onder meer dat alle instellingen waarop de wet van toepassing is in hun jaarrekening bezoldigingsinformatie moeten verstrekken. Deze gegevens moeten voor 1 juli aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dan wel de betrokken vakminister worden doorgegeven. De minister van BZK gebruikt deze gegevens om jaarlijks voor 31 december rapport uit te brengen over de uitvoering van de WNT, middels deze WNT-jaarrapportage. De WNT-jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT, om waar nodig actief bij te kunnen sturen.