Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Wetsevaluatie WNT - rapport deelonderzoek uitvoering, toezicht op naleving en handhaving WNT

Afbeelding rapport Wetsevaluatie WNT - rapport deelonderzoek uitvoering, toezicht op naleving en handhaving WNT

Auteur(s): Boris Gooskens, Maarten Noordink, Anna Stutje, Pauline Modderman

Kwink groep

Rapport | December 2015 (57 pagina's)

Toelichting

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT is bepaald dat de wet binnen drie jaar na inwerkingtreding wordt geƫvalueerd. Hiertoe worden verschillende deelonderzoeken uitgevoerd. Dit deelonderzoek heeft betrekking op de (1) uitvoering van de WNT en (2) het toezicht op de naleving van de WNT en de handhaving en (3) rol- en taakverdeling binnen de Rijksoverheid. Om tot bevindingen te komen is gebruik gemaakt van documentanalyse, een verdiepende studie van tien handhavingsdossiers (inclusief interne correspondentie) en negentien verkennende en verdiepende interviews met het Programma normering topinkomens (PNT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), vakministeries, WNT-toezichthouders en accountants. Het onderzoek is uitgevoerd tussen juni en oktober 2015.