Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Wetsevaluatie WNT - rapport deelonderzoek normering ontslagvergoedingen WNT

Afbeelding rapport Wetsevaluatie WNT - rapport deelonderzoek normering ontslagvergoedingen WNT

Auteur(s): Siemen van der Werff; Mark Imandt; Hanneke Bennaars (HSI); Robert Knegt (HSI)

SEO Economisch Onderzoek; Hugo Sinzheimer Instituut

Rapport | December 2015 (62 pagina's)

Toelichting

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. In 2015 is de eerste integrale evaluatie van de WNT uitgevoerd. Deze evaluatie bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Dit rapport doet verslag van het deelonderzoek naar de normering van ontslagvergoedingen in de WNT, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Om inzicht te krijgen in de ontslagvergoedingen die WNT-instellingen aan topfunctionarissen uitkeren, is bij WNT-instellingen via een enquête aanvullende informatie opgevraagd over de achtergronden van ontslag en de componenten waaruit ontslagvergoedingen bestaan. Daarmee is in beeld gebracht in welke mate componenten voorkomen die niet door de WNT worden genormeerd. Daarnaast zijn een jurisprudentieanalyse en een analyse van algemeen verbindend verklaarde cao’s uitgevoerd en zijn interviews gehouden met een aantal WNT-instellingen en arbeidsrechtadvocaten. Samen geven die onderzoeksactiviteiten inzicht in de wijze waarop de normering van ontslagvergoedingen in de praktijk uitwerkt en hoe betrokkenen dat waarderen.