Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Wetsevaluatie WNT - rapport deelonderzoek niet-beoogde effecten WNT

Afbeelding rapport Wetsevaluatie WNT - rapport deelonderzoek niet-beoogde effecten WNT

Ecorys

Rapport | December 2015 (126 pagina's)

Toelichting

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. In 2015 is de eerste integrale evaluatie van de WNT uitgevoerd. Deze evaluatie bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Dit rapport doet verslag van het deelonderzoek naar de niet-beoogde effecten van de WNT, uitgevoerd door Ecorys. Het startpunt was een brede gespreksronde onder koepels en brancheorganisaties die WNT-instellingen vertegenwoordigen uit alle publieke en semipublieke WNT-sectoren. In de gespreksronde zijn alle deelnemers in de gelegenheid gesteld signalen, beelden, zorgen etc. over feitelijke of verwachte effecten van de WNT naar voren te brengen en deze waar mogelijk te onderbouwen met concrete casuïstiek. Daarnaast zijn twee expertbijeenkomsten georganiseerd en heeft er een open consultatie plaatsgevonden. Respondenten konden via een website hun ervaringen delen en bijbehorende casuïstiek aandragen. Deze consultatie heeft 386 bruikbare reacties opgeleverd. Uit de gezamenlijke bronnen zijn 166 mogelijke casussen naar voren gekomen, waarvan er na aanvullend onderzoek 65 voldoende empirisch onderbouwd konden worden.