Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Wetsevaluatie WNT - rapport deelonderzoek kenbaarheid, communicatie en regeldruk WNT

Afbeelding rapport Wetsevaluatie WNT - rapport deelonderzoek kenbaarheid, communicatie en regeldruk WNT

Auteur(s): Jurgen Visser; Catharina Kolar

ICTU - Programma InternetSpiegel

Rapport | December 2015 (31 pagina's)

Toelichting

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. In 2015 is de eerste integrale evaluatie van de WNT uitgevoerd. Deze evaluatie bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Dit rapport doet verslag van het deelonderzoek naar kenbaarheid, communicatie en regeldruk inzake dat WNT, uitgevoerd door ICTU. In uitvoeringsjaar 2014 vielen circa 5.800 publieke en semipublieke instellingen onder de reikwijdte van de WNT. Hun ervaringen met de uitvoering van de WNT zijn geïnventariseerd met een online enquête die onder een steekproef van 1172 instellingen is uitgezet. 542 instellingen hebben de enquête ingevuld (46%). In de enquête is getoetst hoe goed instellingen op de hoogte zijn van de WNT en relevante uitvoeringsregelgeving, in hoeverre zij die duidelijk vinden en zij de communicatie en voorlichting over de WNT via verschillende kanalen beoordelen. Daarnaast heeft er met de enquête een meting van de regeldruk plaatsgevonden waarmee de WNT gepaard gaat.