Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Wet digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Afbeelding rapport Wet digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Auteur(s): René Sjouwerman, Nico Statius Muller

VNG

Rapport | November 2018 (50 pagina's)

Toelichting

In het regeerakkoord 2017-2021 "Vertrouwen in de toekomst" is afgesproken dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen plaatsvinden. Voor veel algemene bekendmakingen, kennisgevingen en mededelingen is publicatie in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, al dan niet in combinatie met terinzagelegging in een overheidsgebouw, echter nog steeds de voorgeschreven weg. Met het conceptwetsvoorstel Wet digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen wordt een volgende stap gezet op het gebied van elektronische communicatie tussen de decentrale overheden en burgers en bedrijven. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn op technisch, financieel en organisatorisch gebied van het wetsontwerp elektronische publicatie. VNG Realisatie heeft hiertoe informatie verzameld bij verschillende gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.