Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Werkgroep Lokale rekenkamers. De stand van zaken m.b.t. lokale rekenkamers, op basis van een landelijke gespreksronde

Afbeelding rapport Werkgroep Lokale rekenkamers. De stand van zaken m.b.t. lokale rekenkamers, op basis van een landelijke gespreksronde

Auteur(s): Sofie Dreef, Henk Wesseling en Teuni Scholthof

Berenschot

Rapport | April 2019 (21 pagina's)

Toelichting

In april 2018 heeft de minister van BZK de onafhankelijke werkgroep lokale rekenkamers ingesteld. De lokale rekenkamer is een nuttig instrument dat de kaderstellende en controlerende rol van de raad, en daarmee de democratische verantwoording, kan versterken. De werkgroep heeft gesprekken gevoerd in 37 gemeenten, om meer inzicht te krijgen in de invulling, positionering en het functioneren van lokale rekenkamers in de praktijk. De werkgroep had daarbij specifiek aandacht voor bestaande good practices én de door de betrokkenen ervaren uitdagingen. Deze inzichten zijn geland in een rapportage. Een tweede doel van de werkgroep was om de individuele gemeenten, daar waar nodig, handvatten te bieden om het instrument lokale rekenkamer te verstevigen. De werkgroep doet aanbevelingen aan het ministerie om het instrument lokale rekenkamer verder te versterken.