Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Werken is bewegen - Arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur

Afbeelding rapport Werken is bewegen - Arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur

Auteur(s): Ministerie van BZK

Ministerie van BZK

Rapport | Oktober 2015 (72 pagina's)

Toelichting

Er zijn verschillende ontwikkelingen die de mobiliteit van medewerkers in het openbaar bestuur raken: krimp van organisaties onder druk van bezuinigingen, verminderde arbeidsmarktperspectieven, vergrijzing en ontgroening van de medewerkerpopulatie. Deze ontwikkelingen hebben een lage in- en uitstroom van medewerkers tot gevolg. De consequentie is dat het werk in de toekomst grotendeels gedaan wordt door medewerkers die nu al werkzaam zijn in het openbaar bestuur. Tegelijkertijd dient het aanpassingsvermogen van overheidsorganisaties verder te groeien zodat die kunnen inspelen op toenemende veranderingen in het takenpakket en werkwijzen. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat medewerkers flexibel moeten zijn en van functie kunnen veranderen. Mobiliteit is een middel om enerzijds het gewenste aanpassingsvermogen van organisaties te realiseren en anderzijds de werkzekerheid van medewerkers vorm te geven. ICTU InternetSpiegel heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond mobiliteit en de kansen om mobiliteit en inzetbaarheid te bevorderen. In samenwerking met de AenO fondsen van gemeenten, waterschappen en provincies heeft dit geleid tot deze publicatie. Het onderzoek laat zien hoe hoog de interne en externe mobiliteit zijn in de verschillende sectoren van het Openbaar Bestuur. Daarnaast biedt het onderzoek zicht op de factoren die mobiliteit en inzetbaarheid beïnvloeden. De publicatie sluit af met aanbevelingen om mobiliteit, en daarmee het aanpassingsvermogen van organisaties, te vergroten.