Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Wei Ji en de menselijke maat

Afbeelding rapport Wei Ji en de menselijke maat

Auteur(s): Anneke van Hoek, Justin de Kleuver en Paul van Soomeren

DSP-groep

Rapport | Augustus 2007 (108 pagina's)

Toelichting

De Nederlandse samenleving is de laatste jaren regelmatig opgeschrikt door schokkende incidenten, die tot Maatschappelijke Onrust leidden. Denk bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen rond de moord op Theo van Gogh, rellen in de Utrechtse wijk Ondiep, in de Graafse wijk in Den Bosch en diverse voetbalrellen. Dit gegeven, gekoppeld aan het feit dat er onduidelijkheid is over de wijze welke rol de overheid hierbij kan of moet spelen, was voor de directie Strategie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aanleiding een onderzoeksopdracht te formuleren over het verschijnsel Maatschappelijke Onrust en de rol van de lokale overheid daarbij. De probleemstelling van het onderzoek luidde als volgt: 1 Welk beeld kan worden geschetst met betrekking tot de maatschappelijke onrust die verband houdt met sociale tegenstellingen en conflicten en de openbare orde? 2 Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? 3 Welke tools zijn er om deze oorzaken voortijdig te herkennen 4 Welke tools zijn er om te voorkomen dat incidenten uitgroeien tot Maatschappelijke Onrust en/of dat Maatschappelijke Onrust ontaardt in sociale crises? 5 Welke bijzondere rol zou de (rijks)overheid bij dit proces kunnen c.q. moeten spelen?