Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Waarom het openbaar bestuur ertoe doet: over de economische en sociale betekenis van bestuurlijke instituties

Afbeelding rapport Waarom het openbaar bestuur ertoe doet: over de economische en sociale betekenis van bestuurlijke instituties

Auteur(s): Stavros Zouridis, Wesley Kaufmann, Valeria Atrokhova, Ammar Maleki, Vera Crompvoets, Michael Verba en Machiel Hermans

Tilburg University

Rapport | April 2017 (77 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een literatuurstudie uitgevoerd naar de economische en sociale effecten van bestuurlijke instituties. Zowel het kabinetsbeleid als de strategie van het ministerie zijn erop gericht de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur dienstbaar te maken aan welvaart en welbevinden. In deze literatuurstudie is onderzocht of een dergelijk verband inderdaad bestaat, welke bestuurlijke instituties welke economische en sociale effecten hebben en hoe het verband daartussen er precies uit ziet. De belangrijkste conclusie na analyse van economische, (economisch-)sociologische en bestuurskundige literatuur is dat bestuurlijke instituties inderdaad economische en sociale effecten sorteren. Sterker nog, de bijdrage van bestuurlijke instituties aan zowel welvaart als maatschappelijke ontwikkeling, tevredenheid van burgers en hun gelukgevoel is substantieel en significant.