Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Voortgangsrapportage e-overheid (4)

Afbeelding rapport Voortgangsrapportage e-overheid (4)

Kennis­centrum e-overheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | November 2006 (16 pagina's)

Toelichting

In het programma Andere Overheid en in de Rijksbrede ICT-agenda is op hoofdlijnen aangegeven hoe het kabinet invulling wil geven aan de ambities op het terrein van elektronische dienstverlening, waaronder de vermindering van de administratieve lasten. De notitie “Op weg naar de elektronische overheid”, hierna kortweg e-overheid genoemd, is hiervan een nadere uitwerking. Verbetering van de dienstverlening en op termijn dienstverlening op basis van eenmalige gegevensverstrekking staat voorop. Deze doelen kunnen alleen worden gerealiseerd indien een aantal belangrijke basisvoorzieningen is ontwikkeld en wordt toegepast door overheden en uitvoeringsorganisaties én wordt gebruikt door burgers en bedrijven. Hiermee sluit het Kabinet tevens aan op de doelstellingen van het Europese e-government actieplan4. In deze vierde voortgangsrapportage e-overheid wordt voor het eerst een doorkijk gegeven naar de implementatie en het gebruik van de bouwstenen van de e-overheid. Net zoals in de voorgaande voortgangsrapportages wordt ook gerapporteerd over de voortgang van de bouw van de basisvoorzieningen. De voortgangsrapportage is verder de invulling van een deel van de toezeggingen, gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetvoorstel Burgerservicenummer (BSN). Deze voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand van zaken per 1 november 2006.