Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verslag onderzoek inventarisatie inbedding SISA-systematiek in gemeentelijke organisaties

Afbeelding rapport Verslag onderzoek inventarisatie inbedding SISA-systematiek in gemeentelijke organisaties

Ernst & Young

Rapport | April 2013 (24 pagina's)

Toelichting

Een verkennend onderzoek naar de huidige inbedding van de SISA-systematiek bij gemeentelijke en provinciale organisaties. SISA (Single Information, Single Audit) is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. In zijn algemeenheid blijkt het SISA-proces veelal nog onvoldoende geïntegreerd in de reguliere bedrijfsprocessen bij vooral de kleinere gemeenten. In de instrumenten voor planning en control blijkt geen specifieke aandacht aan het SISA-proces te worden besteed. Verder blijkt de bestuurlijke betrokkenheid bij het SISA-proces beperkt als gevolg van de onbekendheid met de functie van de SISA-bijlage. In tegenstelling tot kleinere gemeenten werken grotere gemeenten in de regel met gestandaardiseerde formats voor aan te leveren informatie over besteding van specifieke uitkeringen.