Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verslag 3D-onderzoek begrotingen gemeenten 2019

Afbeelding rapport Verslag 3D-onderzoek begrotingen gemeenten 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Augustus 2019 (34 pagina's)

Toelichting

In dit verslag wordt gerapporteerd over het vijfde onderzoek naar de gemeentebegrotingen op het onderdeel van de drie decentralisaties (3D’s). Het onderzoek is eind 2018 uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met medewerking van de provinciaal financieel toezichthouders. Het sociaal domein is voor de provinciaal toezichthouders een specifiek aandachtspunt bij hun toezichtstaak waarbij zij gebruik kunnen maken van de uitkomsten van de enquête.

Zie ook: Bijlagen 3D-onderzoek begrotingen gemeenten 2019