Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verschillen geduid, exploratief onderzoek naar hoog en laag voorzieningengebruik in stedelijke regio’s

Afbeelding rapport Verschillen geduid, exploratief onderzoek naar hoog en laag voorzieningengebruik in stedelijke regio’s

Auteur(s): Radboud Engbersen en Matthijs Uyterlinde

Platform 31

Rapport | Juni 2018 (48 pagina's)

Toelichting

In de overall Rapportage sociaal domein van 2015 en 2016 die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemaakt, is geconstateerd dat er regionale verschillen bestaan in het gebruik van (individuele) maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. In enkele perifere en stedelijke corop-regio’s is een afwijking van het landelijke gemiddelde en sprake van een uitzonderlijk hoog of laag voorzieningengebruik. Ook na correctie voor demografische en sociaaleconomische verschillen blijven de regionale verschillen bestaan. Platform 31 heeft onderzoek gedaan naar verklaringen voor het uitzonderlijke voorzieningengebruik, eerst naar de perifere gebieden (2017) en later naar de stedelijke regio’s (2018). In het onderzoek, ‘Verschillen geduid’ staan de stedelijke Corop-regio’s rond Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag centraal. 

Platform 31 heeft gesprekken gevoerd met lokale beleidsmakers en vertegenwoordigers van uitvoeringsorganisaties uit de betreffende regio’s, aangevuld met een aantal landelijke experts. In open gesprekken zijn de deelnemers uitgenodigd om te reflecteren op mogelijke verklaringen voor de geconstateerde verschillen in het voorzieningengebruik in de regio’s, specifiek gericht op de Participatiewet en de Jeugdwet. Uit deze gesprekken komen vijf verklaringsrichtingen voor het uitzonderlijk voorzieningengebruik; statistische, culturele, economische, beleidsmatige en institutionele verklaringen. Deze verklaringen worden in het onderzoek nader toegelicht. Het SCP zal later dit jaar de uitkomsten kwantitatief doorrekenen.

Bijlage: ‘Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard’ en ‘Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociaal domein’.