Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verkregen en verdwenen taken van gemeenten, een inventariserend onderzoek

Afbeelding rapport Verkregen en verdwenen taken van gemeenten, een inventariserend onderzoek

Auteur(s): Hester Tjalma-den Oudsten, Mayke Laagland en Nico Brinkman

SGBO

Rapport | Augustus 2006 (71 pagina's)

Toelichting

Dit rapport is de uitkomst van een opdracht die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan SGBO heeft verleend. De opdracht luidde als volgt: ‘Inventariseer in hoofdlijnen de veranderingen in het gemeentelijk takenpakket in ongeveer de afgelopen 25 jaar en geef een uitgebreidere beschrijving van een aantal taakverschuivingsoperaties tussen het rijk en gemeenten.’ Dit rapport geeft een overzicht met taken die de afgelopen jaren aan gemeenten zijn overgedragen en van taken die ooit aan gemeenten hebben toebehoord, maar waarvoor gemeenten nu geen verantwoordelijkheid meer dragen. Een zevental taken is uitgelicht, namelijk: de Wet Voorzieningen Gehandicapten, Wet op de Bejaardenoorden, volkshuisvesting, bijzondere bijstand, onderwijshuisvesting, Wet bodemsanering en de Wet Herverdeling Wegenbeheer.