Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verkenning naar lichte vormen van intergemeentelijke samenwerking

Afbeelding rapport Verkenning naar lichte vormen van intergemeentelijke samenwerking

Auteur(s): L. Schaap en L. van den Dool

Universiteit van Tilburg

Rapport | April 2013 (43 pagina's)

Toelichting

We definiëren lichte samenwerkingsvormen als die vormen waarbij geen nieuw orgaan wordt opgericht en het samenwerkingsverband geen beslissingsbevoegdheid heeft. Bij deze verkenning is gebruik gemaakt van een vragenlijst onder een beperkt aantal gemeenten, literatuurstudie, drie casestudies, een panel vanuit de praktijk en een panel vanuit de wetenschap. De lichte samenwerkingsvormen zijn onmisbaar voor gemeenten en verdienen daarom erkenning en waardering. Veel taken worden uitgevoerd met behulp van lichte vormen van samenwerking. De lichte vormen van samenwerking kennen veel verschijningsvormen. Ook de inhoud van de samenwerking varieert. Flexibiliteit, efficiency en het behoud van zeggenschap zijn de belangrijkste redenen voor gemeenten om te kiezen voor een lichte vorm van samenwerking. Van een tendens kunnen we niet spreken, maar er is wel een flink aantal gemeenten dat niet alleen vaste samenwerkingsverbanden heeft met andere gemeenten, maar ook met particuliere organisaties. Dat past in de ontwikkeling van de opkomst van de netwerksamenleving. Bij deze zoektocht hebben gemeenten geen behoefte aan nieuwe wettelijke kaders of richtlijnen. Lichte vormen van samenwerking worden immers juist gekozen vanwege de variëteit en flexibiliteit.