Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verkenning maatschappelijke kosten-batenanalyse bij de digitale overheid

Afbeelding rapport Verkenning maatschappelijke kosten-batenanalyse bij de digitale overheid

Centraal Planbureau

Rapport | Augustus 2017 (30 pagina's)

Toelichting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft het CPB gevraagd om na te gaan in hoeverre de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-systematiek, of waardevolle elementen daaruit, op een bruikbare en praktische manier kan worden toegepast binnen het domein van de digitale overheid. Deze verkennende notitie voorziet daarin.